Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2009

Consultes
Regió Metropolitana de Barcelona. Indicadors estadístics municipals
Montserrat Otero i Vidal, Josep Serra
138
Las grandes ciudades españolas : dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales
Oriol Nel·lo
88
Grans aglomeracions metropolitanes europees
Josep Serra, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar
58
Anatomía de una metrópoli discontinua : la Barcelona metropolitana
Antonio Font
43
El AVE en la Región Metropolitana de Barcelona : alternativas de trazado
Manuel Herce
35
El pla del marge dret del Besòs a Sant Adrià
Lluís Cantallops, Manuel Ribas i Piera, Estanislau Roca
35
El sistema ferroviario en la configuración de la región de Barcelona
Jordi Prat
34
Barcelona : la transformació d'una ciutat industrial
Amador Ferrer, Oriol Nel·lo
33
La mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona
Carme Miralles-Guasch, Laia Oliver-Frauca
32
Transformaciones en el espacio productivo de Barcelona y su área metropolitana, 1975-1990
Joan Eugeni Sánchez
31
Paisatges Metropolitans : policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi
Carles Llop
31
Presente y futuro de la red ferroviaria de Barcelona: el soporte de los servicios de cercanías, regionales y largo recorrido
Jordi Julià, Robert Vergés
31
Badalona : transformacions en una ciutat consolidada
Francesc Peremiquel
30
La mobilitat i els horaris comercials a Barcelona
Enric Llarch, Marisol Fraile
29
L'Europa urbana i els governs metropolitans
Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar
28
Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona
Jordi Borja
28
Demanda turística i protecció del litoral : un horitzó possible
Salvador Antón
28
La recuperació dels paisatges fluvials metropolitans. El projecte de recuperació ambiental i paisatgística del riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat
Ramon Torra i Xicoy, Antoni Farrero i Compte, Víctor Ténez i Ybern
27
Les institucions locals i el planejament territorial a la Regió Metropolitana de Barcelona
Jordi Borja
27
Ocupació i qualificació del sòl a la Regió Metropolitana de Barcelona : una estimació dels nivells de saturació
Ramon Arribas
27
Los nuevos espacios comerciales en la Región Metropolitana de Barcelona
Juan F. de Mendoza, José I. Galán
26
Perspectivas de desarrollo del sistema de transporte en el Mediterráneo
Jean-Claude Tourret
26
Lògiques i espais projectuals d'una metròpoli, Barcelona 1976-1992
Carles Llop
25
Avanç de propostes per al planejament territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Juli Esteban i Noguera
24
La clau dels temps. De la gestió del temps quotidià a un nou urbanisme del temps
Luc Gwiazdzinski
24
La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya
24
Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els antecedents
Oriol Nel·lo
23
Planificación de infraestructuras y planificación territorial
Joaquín Farinós
23
La mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran
Antoni F. Tulla, Marta Pallares-Blanch
22
El Camp de Tarragona : frens, possibilitats i planejament territorial
Francesc González, Josep Oliveras
22

«Els 30 articles més consultats al 2010 Els 30 articles més consultats al 2008 »