Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

ISSN electrònic: 2013-7958

ISSN paper: 1888-3621

Papers té com a objectiu fer arribar el debat al voltant dels problemes i opcions de la Regió Metropolitana de Barcelona, que avui es troba en un moment decisiu de la seva evolució, a un ample sector de persones i institucions interessades en el devenir d'aquest territori. El contingut de Papers abasta des d'aportacions d'experts o resums de treballs directament motivats per aquesta temàtica fins a textos i reculls de dades de diversa procedència que tenen un estimable valor de referència.

Els números 1-33 (1991-2000) de la revista es van publicar sota el nom de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona en dues versions (ISSN 2014-3842 / ISSN electrònic 2014-3850). A partir del número 34 (2001 en endavant) es publica sota el nom de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona també en dues versions, sota el patrocini i l'impuls de l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta revista s'introdueix a RACO amb el suport tècnic de la Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona.