Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
Vol. 98, Núm. 3 (2013) Com es dissenya una investigació per a l'anàlisi de les relacions de gènere. Aportacions metodològiques Resum   PDF (Castellano)
Carmen Botia-Morillas
 
1985: Núm.: 24 Neocorporatisme Com la inseguretat desafia el socióleg Detalls   PDF
Renaud Dulong
 
Vol. 100, Núm. 2 (2015) Combinar l’escola amb feina a temps parcial. Resultats empírics d’Alemanya Resum   PDF (English)
Eric van Santen, Benjamin Fillisch, Claus Tully
 
Vol. 101, Núm. 2 (2016) Comentari 1. Reinterpretar el nexe entre gènere, migració i desenvolupament a través de la lent de la «circulació de la cura» Resum   PDF (English)
Laura Oso Casas
 
Vol. 101, Núm. 2 (2016) Comentari 2. Cura transnacional: vida familiar i complexitats entorn de la circulació i la ciutadania Resum   PDF (English)
Joan Tronto
 
Vol. 101, Núm. 2 (2016) Comentari 3. Ampliar les possibilitats més enllà de les «cadenes globals» Resum   PDF (English)
Pierrette Hondagneu Sotelo
 
1979: Núm.: 10 Comentario sobre el fascismo y militarismo Detalls   PDF (Castellano)
Judith Astelarra
 
1977: Núm.: 6 Crítica de la teoría sociológica Comentarios a la "sociología del Franquismo" Detalls   PDF (Castellano)
Stanley G. Payne
 
2008: Núm.: 90 Famílies i adolescents Common differences : Youth research in Europe. An Analysis based on published English and Spanish journal articles Resum   PDF (English)
Claus J. Tully, Wolfgang Krug, Ekkehard Sander
 
Vol. 103, Núm. 3 (2018) Competències ètiques en la pràctica professional de les/els treballadores/dors socials amb persones grans Resum   PDF (Castellano)
Fernanda Daniel, Rosa Monteiro, Ferreira Jorge, Pablo Álvarez-Pérez
 
1987: Núm.: 28 Societats avançades i noves tecnologies Comportamiento ecoísta y sociedad socialista Detalls   PDF (Castellano)
Félix Ovejero Lucas
 
1980: Núm.: 14 Comportamiento electoral en Galicia Detalls   PDF (Castellano)
José Pérez Vilariño
 
1992: Núm.: 39 Miscel·lani Composició sociológica dels delegats del VIII Congrés del PSUC a l'Assemblea Consituent d'IC Detalls   PDF
Gabriel Colomé
 
2001: Núm.: 65 Miscel·lani Compromiso y distanciamiento: el sociólogo en su entorno social Detalls   PDF (Castellano)
Marta Núñez Sarmiento
 
1991: Núm.: 38 Els Jocs Olímpics a la Barcelona del 92 Comunicació i cultura, un únic projecte: Barcelona'92 Detalls   PDF
Miquel de Moragas i Spà
 
2000: Núm.: 62 Homenatge a Simmel Comunicación moral e instituciones intermediarias en las sociedades modernas Detalls   PDF (Castellano)
Thomas Luckmann
 
2010: Vol.: 95 Núm.: 4 Análisis sociológico comparado de dos regiones : Andalucía y Cataluña Conceptos para una sociología del paisaje Resum   PDF (Castellano)
José Manuel Echavarren
 
1988: Núm.: 30 Estudis sobre la dona Conceptualización y desarrollo de los estudios en torno a las mujeres: un panoram internacional Detalls   PDF (Castellano)
Mary Nash
 
1988: Núm.: 30 Estudis sobre la dona Concha Fagoaga y Petra María Secanella. "Umbral de presencia de las mujeres en la prensa española" Detalls   PDF (Castellano)
Joseba Ruiz Montiel
 
1989: Núm.: 31 Qüestions de teoria i metodologia Conciencia tecnoburocrática en los grupos sociales dirigentes. El caso de Catalunya Detalls   PDF (Castellano)
Raúl García Durán
 
2002: Núm.: 67 Segones jornades d’avaluació de la recerca Conclusions Detalls   PDF
Lluís Ferrer, Andreu Lope Peña, Joaquim Molins, Andreu Mas-Colell
 
1997: Núm.: 51 Miscel·lani Condicionants socioeconòmics del rendiment acadèmic Detalls   PDF
Anna Ronquillo, Carme Saurina, Joan Solé
 
2002: Núm.: 68 Teoria sociològica Conectar, calcular, juzgar. Del análisis de redes como fenómono sociológico Detalls   PDF (Castellano)
A. Javier Izquierdo
 
2007: Núm.: 85 Nuevas migraciones, nuevas aproximaciones sociológicas Confini, migrazioni, cittadinanza Resum   PDF (Italiano)
Sandro Mezzadra
 
Vol. 99, Núm. 1 (2014) Conflicte i canvi en el tercer sector. Carisma, control extern i heterogeneïtat en les ONGD Resum   PDF (Castellano)
Beltrán Roca Martínez
 
226 - 250 de 1814 elements << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>