Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El pes de l’origen social i del centre escolar en la desigualtat de resultats al final de l’escola obligatòria

Dani Torrents Vilà, Rafael Merino, Maribel Garcia, Ona Valls

Resum


El debat sobre l’efecte dels centres escolars ha estat ingent des de l’aparició de l’informe Coleman. La desigualtat de rendiment educatiu entre l’alumnat segons el centre escolar al qual acudeix és un fet conegut tant per científics socials com per moltes famílies, que ho tenen en compte en les seves estratègies d’elecció d’escola. La qüestió clau és dirimir si aquesta diferència es deu més a l’efecte composició o si hi intervé l’acció pedagògica del centre. Com a indicador d’acció pedagògica s’ha escollit la comprensivitat en el currículum. La hipòtesi que es planteja és que l’efecte de composició és més gran que l’organització del currículum. Les dades que s’han utilitzat provenen d’una enquesta feta a 1.782 estudiants que cursaven 4t d’ESO en 27 centres de la ciutat de Barcelona. S’ha fet servir un model d’anàlisi lineal jeràrquic per mesurar les diferències entre centres controlant les característiques individuals dels alumnes. Les diferències entre centres s’atribueixen fonamentalment a la composició social de l’alumnat, i amb un caràcter residual al currículum més o menys comprensiu. També es destaca que l’efecte composició té un impacte menor en les noies de classe baixa, ja que obtenen millors resultats dels esperats en centres amb una complexitat social més gran.

Text complet: PDF (Castellano)