Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les trajectòries educatives d’homes i dones joves. Una aproximació des de l’anàlisi de seqüències

Albert Julià Cano

Resum


Sobre la base de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, en aquest article es defineix una tipologia de trajectòries educatives dels joves per discernir quins són els factors que determinen els itineraris acadèmics i en quina mesura existeixen desigualtats significatives de gènere. Mitjançant l’estudi de seqüències i l’anàlisi d’agrupaments, es determinen tres categories de trajectòries educatives («voluntariosos», «amb èxit» i «desertors») que plasmen el paper configurador dels factors sociodemogràfics analitzats. Els resultats obtinguts indiquen que ser dona redueix la probabilitat de pertànyer a un itinerari amb un alt grau d’abandonament educatiu primerenc, i que aquest es produeix més sovint entre els autòctons que no pas entre els joves d’origen immigrant. Les dones els pares de les quals han aconseguit graus acadèmics elevats romanen en major nombre en el sistema educatiu que els nois. Els nivells alts de suport parental constitueixen una garantia més gran quant a la continuïtat en els estudis dels joves que no pas el suport que proporcionen professors o tutors.

Text complet: PDF (Castellano)