Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Explorar les relacions entre el desplaçament a la feina i els canvis de residència a Espanya. Una anàlisi amb dades individuals

Javier Romaní, José Casado, Adelaida Lillo

Resum


En aquest article s’analitzen els factors determinants dels tipus de mobilitat més significatius que afecten els treballadors: els desplaçaments quotidians entre la residència i el lloc de treball, i els canvis de domicili. També s’explora la influència que cadascun d’aquests fenòmens exerceix en l’altre. Per fer-ho, s’estimen dos models alternatius mitjançant la tècnica del lògit multinomial. Les dades individuals utilitzades es refereixen al cas espanyol i procedeixen del Cens de Població de 2011, amb la qual cosa s’actualitzen estudis previs fets abans de la gran recessió. Una aportació significativa de l’article és l’ús dels mercats locals de treball (MLT) espanyols com a unitat territorial de referència. Cada un d’aquests mercats agrupa municipis estretament lligats entre si en termes de mobilitat entre la residència i el lloc de treball, i estan delimitats per fronteres que són creuades amb poca freqüència en el curs d’aquests desplaçaments, cosa que els converteix en unitats funcionals rellevants davant l’alternativa d’utilitzar referències geogràfiques de naturalesa administrativa. L’ús dels MLT permet distingir, a partir de les microdades censals recodificades per l’INE, entre moviments migratoris (variacions de lloc de residència entre MLT diferents) i simples moviments residencials dins d’un mateix MLT (que, per tant, no fan imprescindible un canvi d’ubicació laboral en termes d’accessibilitat). Els resultats corroboren que existeix una relació significativa entre els dos tipus de mobilitat considerats i que les mudances a un nou habitatge tendeixen a allunyar els empleats del seu lloc de treball, en lloc d’escurçar aquests desplaçaments.

Text complet: PDF (Castellano)