Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Del sedentarisme a la hipermobilitat. Mesura i determinants de les històries d’(im)mobilitat residencial en contextos urbans

Isabel Palomares-Linares, Maarten van Ham

Resum


Malgrat el bagatge acumulat en altres països, a Espanya, les fonts de microdades disponibles en matèria de mobilitat han resultat insuficients per afrontar anàlisis de les històries individuals residencials i espacials dins de contextos urbans. Aquest treball permet fer una primera aproximació a l’estudi d’aquestes històries en un context metropolità espanyol. Basant-nos en una enquesta de Granada amb informació sobre el total de canvis domiciliaris i espacials —entre barris— realitzats en un període de deu anys, proposem un mètode de regressió de comptatge Hurdle per a l’estudi de les històries d’(im)mobilitat i descobrim la influència de quatre dimensions bàsiques (transcurs vital, estat en la carrera residencial, posició social i tipus de barri on es resideix) en la generació de trajectòries més (o menys) sedentàries. Els resultats d’aquest article indiquen que la immobilitat residencial i espacial respon a factors com el grau d’arrelament dels individus i de les llars. Tanmateix, la hipermobilitat està connectada amb perfils joves i amb poques càrregues familiars. La posició social i el tipus de barri on es resideix emergeixen com a factors explicatius rellevants a l’hora d’entendre trajectòries més sedentàries.

Text complet: PDF (Castellano)