Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

On the origin of present Neotropical biodiversity : a preliminary meta-analysis about speciation timing using molecular phylogenies

Valentí Rull

Resum


L’origen evolutiu de les espècies actuals és un tema encara polèmic, especialment al neotròpic, que és una de les regions amb més biodiversitat del planeta. Una hipòtesi planteja que aquestes espècies s’han originat principalment durant el quaternari (els darrers ~2 milions d’anys), gràcies a l’alternança climàtica representada per les glaciacions i els interglaciars. Altres, en canvi, proposen que les espècies actuals són més antigues i que es van formar durant el terciari, degut principalment als canvis paleogeogràfics que hi van tenir lloc. En aquest article es revisen totes les evidències publicades que utilitzen filogènies moleculars d’ADN per esbrinar l’edat de les espècies neotropicals actuals. Es conclou que la polèmica entre l’origen terciari o quaternari es pot considerar superada, ja que les >1.400 espècies documentades han anat apareixent gradualment des del límit eocè/oligocè (~39 milions d’anys abans del present) fins al quaternari. Les màximes taxes d’especiació han estat registrades al pliopleistocè (els darrers ~5 milions d’anys), coincidint amb un refredament global del planeta. Els mecanismes paleogeogràfics d’especiació són força ben coneguts, però no així aquells relatius als canvis climàtics. Aquests resultats són importants per comprendre l’origen de la biodiversitat actual, tant a nivell regional com global, així com dels mecanismes genètics i ambientals involucrats, que són dos aspectes fonamentals per al disseny d’estratègies de conservació de la biodiversitat adequades.

Text complet: PDF (English)