Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Contribució al coneixement florístic del territori ausosegàrric (NE de la península Ibèrica)

Pere Aymerich

Resum


Aportem dades sobre diversos tàxons de flora vascular obtingudes al territori ausosegàrric (centre-nord de Catalunya, NE de la península Ibèrica). Es tracta sobretot d’informacions d’interès corològic sobre tàxons autòctons que són regionalment rars o que pertanyen a grups que han estat identificats deficientment, i també de dades sobre la presència d’espècies al·lòctones. Pel que fa a la flora autòctona, és destacable el descobriment d’una localitat isolada —i límit W de la seva àrea global— del subendemisme Cardamine amporitana i la constatació de la colonització i expansió relativament recents de Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans a la conca del riu Llobregat. Pel que fa a la flora al·lòctona, s’aporten dades sobre Vicia pannonica subsp. pannonica (raríssima a Catalunya), noves poblacions de Viola suavis var. catalonica, i també es confirma l’existència d’una població naturalitzada de Cornus mas (segons les dades disponibles, única a la península Ibèrica).

Text complet: PDF