Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia (Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans

Gabriel Mercadal i Corominas, Josep Gesti Perich, Lluís Vilar

Resum


Fem la tipificació ecològica i fitosociològica dels herbassars d’Eleocharis palustris s.l. descrits als Països Catalans i proposem una nova associació herbàcia caracteritzada per Eleocharis palustris subsp. palustris, Baldellia ranunculoides, Oenanthe fistulosa, Gratiola officinalis, Mentha pulegium i Eleocharis palustris subsp. uniglumis. Aquesta comunitat s’estableix en diverses àrees palustres (aiguamolls, basses temporànies i prats dalladors) de la Catalunya nord-oriental (territoris catalanídic septentrional i ruscínic) al domini dels boscos de Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris i Populion albae). Catenalment fa d’associació transitòria entre les comunitats dels Phragmitetalia o del Juncenion acutiflori i les de l’Arrhenatherion elatioris o del Molinio-Holoschoenion vulgaris. Tot i que l’associació té una baixa riquesa florística (12 tàxons de mitjana per inventari), constitueix un ecosistema singular ja que actua com a refugi de diverses espècies rares o amenaçades dins l’àmbit dels Països Catalans (Cardamine parviflora, Rorippa aspera subsp. aspera, Veronica scutellata, Senecio aquaticus subsp. aquaticus…).

Text complet: PDF