Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
El model de Súnion i el pronòstic de l'educació permanent. Allò pendent des d'una doble perspectiva
Eva Gregori Giralt
515
La noció de competència en el projecte Tuning. Una anàlisi textual des de la Sociologia de l'Educació
José Luis Menéndez Varela
454
Els estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona davant del repte de l'Espai Europeu d'Educació Superior: de les especialitats als títols de Grau
Salvador García Fortes
153
Una experiència didàctica amb el collage
Joaquim Cantalozella i Planas
123
L'avaluació de l'educació superior mexicana a examen
José Luis Menéndez Varela
90
El portafolio docente a escrutinio: sus posibilidades y restricciones en la formación y evaluación del profesorado
Frida Díaz-Barriga Arceo, María Maclovia Pérez Rendón
80
La carpeta d'aprenentatge: què, com i per què
Eva Gregori Giralt
72
Pintura, una matèria interdisciplinària. Metodologies docents
Joaquim Cantalozella i Planas, Marta Negre
59
El valor didàctic del treball fora de l'aula. Reflexions des de la Geografia
David Serrano Giné
52
Per una avaluació alternativa de la docència. Estudi d'un cas particular de l'ensenyament universitari mexicà
José Luis Menéndez Varela
49
L'estimació de la càrrega de treball de l'estudiant. Anàlisi d'una proposta per als estudis universitaris de les arts
José Luis Menéndez Varela, Eva Gregori Giralt
36
Frente al reto de la investigación artística. Algunas consideraciones en torno a la creación y su contexto
Joaquim Cantalozella i Planas
35
Ejemplos de aplicación de las TIC en los programas educativos de los museos
Joan Ivern Magaña
31
Aportacions del Comunicat de Londres en el Procés de Bolònia: conclusions sobre els programes de doctorat i altres aspectes destacables
Guillem Antequera Gallego
29
El problema terminológico de la tutoría entre iguales y la afirmación de su especificidad didáctica
José Luis Menéndez Varela
28
Análisis bibliométrico sobre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la educación superior a partir de la base de datos ERIC
José Luis Menéndez Varela, Eva Gregori Giralt, Guillem Antequera Gallego
26
L'influx de la «societat del coneixement» en la universitat. O sobre el vertigen del canvi
José Luis Menéndez Varela
20
El Course Experience Questionnaire (CEQ). Aproximación a un indicador de calidad del sistema universitario australiano
Jordi Armengol Roura
19
La cámara de Pandora, un model d'investigació artística
Marta Negre
15
La percepción de los estudiantes universitarios de Bellas Artes sobre sus dificultades de aprendizaje: el caso de la competencia de búsqueda y selección de información relevante
Eva Gregori Giralt
15
La història medieval a les escoles: una visió deformada?
Alberto Luque Pendón
15
Arte y medio ambiente: la naturaleza como experiencia física
José Luis Lozano Jiménez
14
La construcció i aplicació de rúbriques: una experiència en la formació de psicòlegs educatius
Gabriela de la Cruz Flores
13
Per una educació filosòfica: l'herència pedagògica de María Zambrano
Guillem Antequera Gallego
12
Diseño e instrumentación de portafolios para evaluar la docencia
María Isabel Arbesú García, Gabriela Argumedo García
12
Noves consideracions al voltant de la Cleopatra de l'Esquilí de la Central Montemartini de Roma
Silvio Strano
12
Converses amb artistes-docents: entre la professió i la docència
Jordi Morell Rovira
9
Museus i educació: noves perspectives
Maria del Mar Oliver Barceló
8
El repòs en agitació i l'impuls de joc: algunes reflexions sobre les teories de B. Pascal i F. Schiller sobre el fracàs del projecte humà
Eva Gregori Giralt
7
Per una nova metodologia en els estudis superiors de les arts
Joan Ivern Magaña
5

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »