Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La carpeta electrònica com a instrument per a la reflexió sobre el desenvolupament professional i la formació en estudiants de postgrau

Frida Díaz-Barriga Arceo, Eric Romero Martínez, Abraham Heredia Sánchez

Resum


En aquest article s'exposa una experiència de disseny d'una carpeta professional-docent en format electrònic desenvolupat per estudiants de postgrau en educació (psicologia educativa i pedagogia) pertanyents a una universitat pública mexicana. S'hi documenten les bases teòriques i el model de disseny tecno-pedagògic de les e-carpetes, cosa que inclou la delimitació de les dimensions o àmbits d'avaluació, l'especificació de competències a avaluar, les preguntes clau per a induir el procés reflexiu en els participants i la delimitació d'evidències d'acompliment. S'inclou àdhuc la rúbrica d'auto i co-avaluació emprada i s'hi comenten algunes de les incidències més rellevants de l'experiència.

Text complet: PDF