Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dimorfisme sexual d’una població de Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) del sud-est d’Espanya amb èmfasi a la forma de la closca.

David Campos-Such

Resum


Les dades biomètriques d’una població de tortuga d’aigua ibèrica, Mauremys leprosa (Schweiger, 1812), foren estudiades per provar l’existència de dimorfisme sexual en la mida i/o la forma. El paquet de dades fou analitzat amb una anàlisi de la covariància (ANCOVA). Les femelles adultes assolixen mides més grans que els mascles i presenten un creixement al·lomètric. Comparant mascles i femelles d’igual longitud de closca, les femelles presenten una closca més ampla i alta, així com un plastró més llarg i ample. Els nostres resultats són congruents amb la teoria de la selecció per fecunditat, ja que les diferències observades permetrien que les femelles tingueren més descendència. Els mascles tenen una closca més xicoteta i hidrodinàmica, el que podria tindre un paper clau com a comportament antidepredador durant l’època de cerca de parella. Suggerim que les comparacions intra i interpoblacions poden aportar llum sobre els patrons adaptatius d’esta tortuga aquàtica.

Sexual dimorphism in a Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) population from south-eastern Spain with emphasis on the carapace shape. Biometric data from a population of the stripe-necked terrapin, (Mauremys leprosa (Schweiger, 1812), were studied to test the presence of sexual size and/or shape dimorphism. Our data sets were examined using the analysis of covariance (ANCOVA). Adult females reach larger sizes than adult males and show an allometric growth. When comparing males and females with a same carapace length, females exhibit wider carapace, higher carapace, longer plastron and wider plastron. Our results could be congruent with the fecundity selection theory since the observed differences would allow females to produce more offspring. Males have smaller and hydrodynamic carapaces and this could also play a key role in anti-predator behaviour during the mating season. We suggest that intra-and inter-population comparisons could highlight adaptation patterns of this terrapin.


Text complet: PDF