Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Segon registre d’Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia)

Pol Ribas, Enric Forner

Resum


Es fa el segon registre de l’espècie Acila (Truncacila) castagni Forner, 2012, ampliant la distribuciógeogràfica al municipi de Puebla de Arenoso (l’Alt Millars), dins la mateixa conca sedimentària delMaestrat. Es figura i descriu la xarnera, completant la descripció original i la diagnosi.

Second record of Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia)This is the second recorded finding of the Acila (Truncacila) castagni (Forner, 2012), expanding thegeographical distribution to the municipality of Puebla de Arenoso (l’Alt Millars, NE Spain), in thesame sedimentary Maestrat Basin. The hinge is drawn and described, completing the original descriptionand the diagnosis.


Text complet: PDF