Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dades preliminars sobre la població de Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) d'Alcoi (Alacant)

David Campos-Such

Resum


Es proporcionen dades sobre les característiques morfomètriques i l'estructura d'una població detortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa) del riu Serpis al seu pas per Alcoi, SE d'Espanya, una zonaon pràcticament no consta informació prèvia sobre l'espècie. Entre setembre i octubre de 2014 escapturaren 18 individus. La raó de sexes no era equilibrada, en estar molt esbiaixada vers els mascles(4.5:1). El percentatge d'individus juvenils és menor que el d'adults. Les femelles assolixen una midamitjana més gran que els mascles. Es calcula que la població pot estar formada per 64 exemplars.

Preliminary data on the Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) populationfrom Alcoi (Alacant)We provide data on the morphometric characteristics and structure of a population of the stripeneckedterrapin (Mauremys leprosa) from the Serpis river (Alcoi, SE Spain), an area where barely anyprevious information for the species exists. 18 individuals were captured between September 2014 andOctober 2014. The ratio of sexes was not even and males outnumbered females (4.5:1). The percentageof juveniles was less than that of adults. Females reached a greater average size than males. We calculatethat the total population is made up of 64 individuals.


Text complet: PDF