Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Recuperacions de Motacillidae i Turdidae (Aves : Passeriformes) a Castelló (est d’Espanya)

David Olmos Corral, Miguel Tirado Bernat

Resum


L’estudi de la migració de les aus es pot dur a terme des de diferents aproximacions. Una de les mésfructíferes és el marcatge amb anelles, que consisteix a capturar les aus per prendre’ls una sèrie dedades biomètriques i de condició corporal i marcar els exemplars abans d’alliberar-los, de manera quecas de tornar-los a capturar aporten informació sobre els seus moviments.L’anàlisi d’aquestes dades permet definir l’origen de les poblacions d’aus migrants, conèixer si existeixendiferències en la migració entre classes d’edat o sexe, estimar la velocitat de vol i altres dades d’interès.El present treball analitza les recuperacions de vuit espècies d’aus passeriformes a la província deCastelló: cuetet, cueta blanca, pit-blau, cul-roig, cul-roig real, merla comuna, tord comú i tord ala-roig.La principal font de dades és la caça, seguida de l’activitat científica del marcatge d’aus. Per zones, ellitoral i els illots Columbrets aglutinen el màxim nombre de recuperacions. Per a cada espècie s’analitzal’àrea d’origen de les poblacions nidificants i migrants, s’estudien diferències per edat i sexe i s’aportendades de velocitat de vol, longevitat i fenologia.En este article s’analitzen per primera vegada alguns detalls de la migració de les espècies esmentadesmillorant el coneixement general de què es disposa sobre les poblacions migrants d’aquestes espèciesa la provincia de Castelló.

Recoveries of Motacillidae and Turdidae (Aves : Passeriformes) in Castellón (eastern Spain)Bird migration can be studied using differet methods. One of the most successful approaches is birdringing. This method consists in catching birds to mark and to study them taking a series of biometricaland body condition data. After release, if the bird is catched again, the ring provides importantinformation of their movements.The analysis of these data leads us to know the origin of the populations of migratory birds, and thedifferences in migration timing between age and sex classes, or to estimate the flying speed and otherinteresting aspects. In this paper we analyze the recoveries of eight passerine bird species in Castellónprovince: Yellow Wagtail, White Wagtail, Bluethroat, Black Redstart, Common Redstart, Blackbird,Song Thrush and Redwing.The main source of recoveries is hunting activity, followed by ringing related to scientific activity. Thehighest numbers of recoveries come from coastal areas and the Columbretes islands. For each specieswe provide information about area of origin of the breeding and the migrant populations, age andgender differences, flight speed, longevity and phenology.This paper analyzes and discussess for the first time some details of the migration of the speciesmentioned above, improving the general knowledge that we have about the migranting populations ofthese species in Castellón.


Text complet: PDF