Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Pòrtic. Els lliris mediterranis ibèrics


Resum


Els lliris mediterranis ibèricsEls lliris pertanyen a la família botànica de les iridàcies (Iridaceae), en la qual s'inclouen igualment els gladiols i els safrans. Es caracteritza per les flors de periant corol·lí, amb totes les peces acolorides, amb simetria radial, com en els lliris i els safrans, o més rarament bilateral, com en els gladiols. Els estams presenten grans anteres que sobren cap a la part exterior de la corol·la, i IOvari és ínfer, situat per sota de la resta de parts de la flor, originant un fruit capsular. En Ja seua majoria són plantes herbàcies, proveïdes de rizoma, bulb o tubercles. La integren més de mil espècies, que es troben sobretot en els països de la conca mediterrània, en Amèrica intertropical i subtropicaJ i en el sud d'Àfrica.Els lliris s'incloïen fins fa pocs anys en l'ampli gènere linneà Iris, el tipus de la família, caracteritzat per IOvari trilocular i les seues vistoses estructures florals, de simetria radial, amb dos verticils i tres unitats funcionals, que produeixen en aparença una flor triple, constituïda per tres meriants o falses flors d'as­ pecte Llaviat. Recents estudis moleculars, però, han posat en evidència l'existència de diferències genè­ tiques entre diversos grups d'espècies, que es corresponen amb diferències morfològiques en caràcters florals, foliars (fulles planes o fulles filiformes) i dels òrgans de reserva ( rizomes o bulbs), pel que en l'actualitat s'han separat diversos grups de lliris en altres gèneres com ara Chamaeiris, Xiphion, Limniris o Gynandriris, entre d'altres.Bona part de les espècies d'aquests gènere s s'utilitzen des d'antic pel seu caràcter ornamental, són molt apreciades i es comercialitzen com a plantes de jardí o com a flor tallada. Són especialment nombroses les varietats de cultiu ihíbrids d'Iris, que es conreen des de fa alguns segles. El lliri representat al llenç de Van Gogh és el lliri blau o lliri de Florència (Iris germanica), una de les espècies de major ús ornamental des d'antic. A continuació es descriuen iil·lustren les principals espècies de lliris que es distribueixen  perla vessant mediterrània  de la pen ínsula Ibèrica.

Paraules clau

Lliris mediterranis

Text complet: PDF