Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Biodiversitat de mol·luscs marins a la desembocadura del riu Millars

Enric Forner i Valls

Resum


S’analitza la biodiversitat de mol·luscs marins del litoral davant la desembocadura del riu Millars(Almassora i Borriana, Mediterrània occidental) obtinguda pel recompte d’espècies mitjançant mostresa la tanatocenosi de la platja de les Goles. S’han recollit 8 mostres amb un temps de 60 minuts derecol·lecció cadascuna. Les mostres es van recollir en el període que va del 22.oct.2012 al 08.oct.2013. Lariquesa d’espècies observada ha estat de 121 (77 Gastropoda; 40 Bivalvia; 2 Scaphopoda; 1 Cephalopodai 1 Polyplacophora). És el primer estudi similar fet a la Plana. Es postula una metodologia per censar lariquesa específica de mol·lusc marins mitjançant mostres a les tanatocenosis de platja.

Biodiversity of marine molluscs in the Millars river mouth.

We Analyse the marine molluscs biodiversity of the coast of the Millars river mouth (Almassoraand Burriana, Spain, Western Mediterranean) obtained by counting species through sampling of thetanatocenosis from les Goles del Millars beach. 8 samples were made, each spanning 60 minutes. Thesamples were collected in the period from 22.oct.2012 to 08.oct.2013. Species richness reached 121 (77Gastropoda, 40 Bivalvia, 2 Scaphopoda, 1 Polyplacophora and 1 Cephalopoda). This is the first study ofthis kind in la Plana area. We propose a methodology to census the specific marine molluscs richnessthrough sampling of the tanatocenosis.


Text complet: PDF