Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Notes taxonòmiques i nomenclaturals en el gènere Cheirolophus Cass. (Asteraceae, Centaureinae)

P.Pablo Ferrer-Gargallo, Roberto Roselló, José Gómez, Alberto Guillén, Emilio Laguna, Juan Bautista Peris

Resum


Es lectotipifica i es reivindica el valor taxonòmic de Cheirolophus cavanillesianus nom. nov. [Centaureavirgata Cav., sinònim reemplaçat, syn. subst.] (Asteraceae, Centaureinae), espècie descrita per A. J. Cavanilles el 1795 per a la província d’Alacant.Dins d’aquest taxon, incloem a nivell subespecífic la varietat capillifolius [Ch. cavanillesianus subsp.capillifolius, comb.& stat.nov.],taxonindicatpera diverse slocalitats de la província d’Alacant. Així mateix,es realitza la lectotipificació de Ch.intybaceus (Lam.) Dostál.

Taxonomical and nomenclatural notes in the genus Cheirolophus Cass. (Asteraceae,Centaureinae )

We propose the lectotypification as well as the taxonomic value for Cheirolophus cavanillesianus nom.nov. [ Centaurea virgata Cav., replaced synonym, syn. subst.] (Asteraceae, Centaureinae), a plant speciesdescribed by A. J. Cavanilles in 1795 for the province of Alicante. Within this taxon we raise up to thesubspecies level the variety capillifolius [Ch. cavanillesianus subsp. capillifolius, comb. & stat. nov.], taxaindicated for some populations of the Alicante coast. Moreover, Ch. intybaceus (Lam.) Dostál has alsobeen lectotypified


Text complet: PDF