Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Seguiment d’aus al Toll d’Ascla (Onda, Castelló) de 2007 a 2011

Joan Castany i Alvaro

Resum


El treball mostra la presència d’ornitofauna al Toll d’Ascla (Onda, Castelló) en base a la fenologia (distribució al llarg de l’any) de cada espècie, a l’estudi de la comunitat i a les variacions interanuals (2007-2011). L’espai és una antiga mina d’argila situada al costat del barranc de Ràtils, afluent del riu Anna (Onda, Castelló) abandonada després de l’aparició d’aigües freàtiques. Els resultats se centren en censos (estacions d’escolta) quinzenals duts a terme durant 5 anys. El volum de la mostra analitzada és de 7.619 contactes d’individus pertanyents a 78 espècies. L’ordre més abundant (72%) és el dels passeriformes, seguit dels ciconiformes (13%). Aquest darrer ordre inclou l’espècie més emblemática present al Toll, l’esplugabous (Bubulcus ibis) on té un dels dormidors hivernals més importants de la provincia de Castelló amb més de 400 individus. De tot el conjunt, i atès que es tracta d’un espai humit, el número d’individus contactats que depenen directament d’aquest medi aquàtic i palustre ha segut de 2.092, pertanyents a 20 espècies. Pel que fa a la diversitat (H) les anàlisis estadístiques mostren que la mitjana oscil·la entre 3 i 4 tot i tractar- se d’un espai antròpic amb tràfic, soroll, al costat de fabriques i amb una relativa qualitat d’aigua.

Bird monitorig at Toll d’Ascala site (Onda, Castelló) 2007–2011

This work shows the ornithofauna present at Toll d’Ascla site (Onda, Castellón). I show here the phenology along the year) for the most common species, their inter-year variations in abundance (2007-2011) and some relevant community indexes. Toll d’Ascla is an old clay mine found by the Ratils ravine, which is an affluent of the Anna river (Onda, Castellón, eastern Spain). The mine was abandoned once the freatic level was reached. The results are based on fortnight census (point counts) conducted along 5 years. A total of 7.619 birds were counted belonging to 78 species the mosts abundant order was Passeriforme (72%), followed by ciconiiformes (13%). Placed in this order we found the most relevant species, the Cattle Eggret (Bubulcus ibis) that has the biggest roost in Castellón province (400 ex.). 2.092 ex. of 20 species depend directly of the wetland. The analisys of the Diversity Index (H) shows that it varys from 3 to 4 in spite of being a highly anthropic place, with close roads with heavy transit, noisy tile plants and low water quality.


Text complet: PDF