Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Precisions geològiques i paleoecològiques sobre el jaciment del Barranc de la Torre Folch (el Forcall, els Ports, Serralada Ibèrica)

Emili Gombau i Valanzuela, Enric Forner i Valls

Resum


S’ha alçat la columna estratigràfica del jaciment cretaci del Barranc de la Torre Folch (el Forcall), dins la conca sedimentaria del Maestrat. L’aflorament s’atribueix a la formació Argiles de Morella. La fauna marina descrita s’ha trobat a la meitat superior. Es correspon amb l’inici del cicle trasgressiu. L’edat assignada és del Bedulià inferior, sense descartar que també inclogués una part del Barremià superior. Es relaciona aquest aflorament amb el jaciment del Toll de Valentí (Cervera del Maestrat, Conca del Maestrat) de la Fm. Margues de Cervera del Maestrat.

Geology and paleoecology precisions on the outcrop Barranc de la Torre Folch (el Forcall, Iberian Range)

The stratigraphic column of the site of the Torre Folch ravine (el Forcall) was raised, placed within the Cretaceous sedimentary Maestrat basin. The outcrop is attributed to the Morella Clays formation. The marine faune has been found in the upper half which is related with the beginning of the marine transgression cycle. The assigned age is lower Bedulian, but could not be ruled out that some proportion belongs to upper Barremian. This outcrop is related to the site of the Toll de Valentí (Maestrat basin) from Marls of Cervera from Maestrat formation.


Text complet: PDF