Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Presentació

Anna Omedes

Resum


Saber com es barregen o separen les diferents poblacions d’aus durant els moviments migratoris es bàsic per poder entendre el procés evolutiu associat a la migració. La connectivitat és, avui, un dels conceptes de major interès en ecologia i biologia de la conservació. La present monografia tracta de ple aquest concepte presentant dades sobre la migració dels ocells a l’est de la Península i al nord de l’Àfrica. Aquest projecte és especialment important ja que aplega el treball d’un gran nombre d’investigadors en un marc geogràfic de gran abast. La coordinació i els esforços que això implica fan que, en molts casos, aquest tipus d’estudis no es pugin dur a terme. Aquest és, però, un bon exemple que sí són possibles i que el rèdit científic que produeixen és alt.
Un valor afegit del present treball és que s’ha perllongat durant 16 anys. L’ús de sèries temporals llargues té un gran interès per poder entendre processos dinàmics, especialment en un moment on l’estudi i la comprensió del canvi climàtic centren gran part de la recerca. Aquestes sèries temporals, atesa la idiosincràsia del sistema vigent de finançament de la recerca, són tot sovint difícils d’obtenir. La tenacitat i l’entusiasme dels diferents grups d’investigadors i anelladors que participen en aquest estudi han permès portar-lo a bon terme i obtenir dades de gran solidesa.
És important emfatitzar que la present monografia és resultat del treball conjunt d’investigadors i anelladors. Els anelladors són un col·lectiu amb un gran entusiasme i dedicació, i la seva col·laboració exemplifica el gran potencial que suposa implicar els ciutadans en projectes, especialment els de gran abast. La col·laboració dels ciutadans en estudis de la diversitat natural és un dels objectius del nostre Museu per als propers anys, que ja hem començat a
potenciar.

Text complet: PDF