Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Detalls de l’autor/a

Altés i Aguiló, Francesc Xavier

 • 2010: 18 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  La Tradició codicològica i litúrgica de l'homiliari carolingi de Luculentius a Catalunya : la recensió catalana: inventari i homilies recuperades
  Resum  PDF
 • 2009: 17 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  La Institució de la festa de Sant Carlemany a la seu de Girona i els textos hagiogràfics del seu ofici litúrgic
  Resum  PDF
 • 2004: 12 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  L'Argenteria litúrgica i cultual del monestir de Montserrat a mitjan segle XVII
  Resum  PDF
 • 2005: 13 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El Llibre místic de Sant Romà de les Bons (Andorra) (Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, ms. 72)
  Resum  PDF
 • 1984: 3 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Aportació a l'estudi de l'antiga pregària universal de la missa a Catalunya
  Resum  PDF
 • 1990: 4 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El Breviari per al monestir de Jonqueres imprès a Lió l'any 1521
  Resum  PDF
 • 1996: 7 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  La "Pars Aestiva" de l'homiliari de l'ofici catalanonarbonès. Inventari i difusió. Reconstitució de la seva recensió de l'homiliari carolingi de Liverani
  Resum  PDF
 • 1999: 9 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El retall testimonial d'un full d'antifoner visigòtic (s.X-XI) procedent de l'antic arxiu de la seu de Roda d'Isàvena: Madrid, Academia de la Historia, MS 9/4579
  Resum  PDF
 • 1994: 5 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Noves dades sobre els Breviaris de Tarragona impresos per Joan Rosenbach
  Resum  PDF
 • 2006: 14 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Un Bifoli d'uns «Officia Sanctorum» de la Canònica de Sant Feliu de Girona, estampats a Barcelona per Carles Amorós, vers l'any 1527
  Resum  PDF
 • 2008: 16 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Antoni Marquès, veritable pintor del retaule de la Santíssima Trinitat de la Seu de Manresa (1507)
  Resum  PDF
 • 2007: 15 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Una Recensió del segle XI de les homilies sobre les epístoles estivals de l'Homiliari dit de Luculenti(us), testimoniada en els homiliaris de l'ofici del Monestir de Serrateix i de la canònica de Solsona
  Resum  PDF
 • 1997: 8 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El Breviari del Monestir de Santa Maria de Lagrassa imprès l'any 1513, i el seu Homiliari catalanonarbonès
  Resum  PDF
 • 1983: 2 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  A propòsit del manuscrit llatí 3806 de la Biblioteca Nacional de París: Un homiliari de Vilabertran
  Resum  PDF
 • 2003: 11 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Les Homeliae capitulares del monestir de Sant Ponç de Tomeres i l'Homiliari de l'Ofici Catalanonarbonès
  Resum  PDF
 • 2001: 10 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El leccionari i col·lectari santoral de Santa Maria de Serrateix
  Resum  PDF
 • 2011: 19 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Un Antifonari de l'ofici segons el costum de la Catedral de Vic i altres identificacions de manuscrits litúrgics
  Resum  
 • 20 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Un Homiliari i una col·lecció homilètica carolingis, copiats a l'entorn de l'any 900 (Vic, Arx. Cap., ms. 60, i Arx. Episc., frag. XXIII/27)
  Resum  PDF
 • 21 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Reconstitució parcial d'un homiliari catalanonarbonès del segle IX-X transmissor de sermons de Cromaci d'Aquileia
  Resum  Text complet