Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Influjos litúrgicos franco-catalanes en el brevario de San Juan de la Peña (El Escorial, Real Biblioteca, ms. f.IV.26)

Juan Pablo Rubio Sadia

Resum


La litúrgia romana del monestir de Sant Joan de la Penya (Osca), ubicat a l'antiga província eclesiàstica Tarraconense, no ha estat objecte d'estudi en profunditat, malgrat l'impacte histo-
riogràfic que tingué el seu canvi de ritu l'any 1071. Aquest treball indaga la influència litúrgica rebuda pel cenobi d'Osca des del Migdia francès i els bisbats catalans, i pretén fer un pas més en el coneixement del procés de recepció i codificació del ritu francoromà a l'àrea pirinenca. El mètode seguit es basa en l'anàlisi comparativa de les sèries responsorials de tempore en un centenar de fonts de l'ofici diví. Per a la tradició del monestir aragonès, s'ha pres com a font de referència un breviari del segle XIV-XV conservat a l'Escorial (Reial Biblioteca, ms. f.IV.26), el responsorial del qual s'ha transcrit a l'annex.

Text complet: Text complet