Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Recepció del Concili de Trento a Barcelona. Efectes primerencs sobre la música

Sergi Zaugner Espinosa

Resum


Com apuntarem al principi del present treball, el Concili de Trento formà part del conjunt de processos que marcaren el canvi de l'època medieval a la modernitat. En aquest sentit, la funció de la reforma catòlica pot ser vinculada a una necessitat de conformació d'un nou tipus de religiositat. I aquesta, al seu temps, requeriria
una renovada actitud dins l'àmbit sagrat que determinaria canvis fonamentals en tots els aspectes del culte, entre els quals es troba la música. Els testimonis exposats en les següents pàgines il·lustren convenientment la manera com aquests canvis foren iniciats a la diòcesi de barcelona. D'una banda, la documentació recollida
posa de manifest la implicació dels bisbes barcelonins amb l'aplicació de la reforma. En aquest sentit, el seu interès per la història particular de la diòcesi està fora de dubte. D'altre banda, però, la rellevància del cas sobrepassa l'àmbit local en la mesura que constitueix un exemple del paper i la importància dels
bisbes respecte de l'aplicació de l'esperit del Concili de Trento. Esperem, així, que la nostra aportació contribueixi a una millor coneixença d'aquest important esdeveniment.

Text complet: Text complet