Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Fragments d'un antifonari de l'ofici diví de Besiers (Tarragona, Arx. Hist. Arxid., Frag. 19/1)

Miquel dels Sants Gros i Pujol

Resum


La importància dels fragments d'Antifonari de l'Ofici que publiquem rau en
el fet que poden ser datats en el primer quart del segle X, i que procedeixen de
la catedral de Sant Nazari de Besiers. Són, doncs, el primer testimoni manuscrit
que tenim d'un Antifonari de l'Ofici pertanyent a l'antiga Narbonesa. Ens mostren
també un tipus de llibre litúrgic on les antífones i els responsoris són col.locats
en el lloc que els correspon en la celebració de l'ofici diví, junt amb els inicis
dels himnes de cada festivitat. Vénen a ser doncs un pas important en la
formació dels futurs breviaris.

Text complet: PDF