Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una Recensió del segle XI de les homilies sobre les epístoles estivals de l'Homiliari dit de Luculenti(us), testimoniada en els homiliaris de l'ofici del Monestir de Serrateix i de la canònica de Solsona

Francesc Xavier Altés i Aguiló

Resum


L'homiliari carolingi dit de Luculentius fou escrit a Itàlia en el trencall dels
segles IX-X però tingué inmediatament una gran difusió a Catalunya. Una
mostra més n'és la possible existència d'una recensió de la qual només en
coneixem, fragmentàriament, una sèrie d'homilies sobre les epístoles dominicals
estivals que trobem testificada ja al segle XI. Aquesta sèrie, ací identificada,
reconstituïda i editada, ens ha pervingut a través de l'homiliari de
l'ofici, de tradició catalanonarbonesa, reflectit en els homiliaris de dues institucions
nascudes al segle Xè: el monestir de Santa Maria de Serrateix i la
canònica de Santa Maria de Solsona.

Text complet: PDF