Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Miscellanea Aqualatensia

ISSN electrònic: 2385-4316

ISSN paper: 0212-6346

Miscellanea Aqualatensia va ser creada pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. La primera edició es publicà el 1949 –en una conjuntura crítica per al país i per a la cultura catalana- amb el propòsit d'estimular la realització i la divulgació d'estudis, amb un bon nivell de qualitat científica, d'àmbit local i comarcal en els camps de les ciències humanes, socials i naturals.

A partir de 1983 adquirí una periodicitat bianual, arran del suport que li atorgà l'Ajuntament d'Igualada i del fet d'haver quedat vinculada a la publicació del Premi de Recerca Jaume Caresmar que es convoca cada dos anys.Núm. 17 (2017): RECERQUES SOBRE LA COMARCA DE L'ANOIA


Portada