Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1984: Núm.: 9

Núm.: 9

Articles

Simulació amb ordinador d'una pràctica de laboratori (p. 2-6)
Angel Vázquez Alonso
PDF
 
El llatí i la seva didàctica (p. 7-8)
Josep Gomila i Homar
PDF
 
Notes sobre els adverbis demostratius de lloc (p. 9-12)
Gabriel Mª. Jordà Lliteras
PDF
 
Una teoria de l'escriptura. Els mestres de cal·ligrafia dels segles XVI-XVIII (p. 13-22)
A. Vicens Castanyer
PDF
 
Sistema axiomàtic (p. 23-25)
Tomasa Calvo
PDF
 
La formació del professorat bàsic. Reflexions amb segell d'urgència (p. 26-28)
Jaume Oliver
PDF
 
Joc de paraules amb imatges prepotents (p. 29-31)
Miquel Deyà Palerm
PDF
 
Encara hi ha masculinitat als textos escolars (p. 32-36)
Margalida Cristóbal Rojo
PDF
 
La identificació dels estudiants de professorat d'EGB amb el seu futur rol docent (p. 37-40)
Vicenç Jassó Garau, Assumpció J. Payeras i Aguiló, Maria del Carme Rodríguez i Garcia
PDF
 
El llibre infantil d'imaginació en català a la postguerra (1939-1961). Una aproximació (I) (p. 41-44)
Ramon Bassa i Martín
PDF
 
Les guies telefòniques com a recurs didàctic i per a la investigació (p. 45-49)
Pere J. Brunet Estarelles
PDF
 
La geografia a les rondalles mallorquines (p. 50-54)
Vicenç Jassó Garau
PDF
 
L'Escola de Nàutica. Antecedents i creació (1802) (p. 55-57)
Bartomeu Mulet Trobat
PDF
 
Transformacions de la propietat rústica a la comarca del Pla de Mallorca (S. XIX-XX) (p. 58-59)
Francesca Florit i Alomar
PDF
 
Contribució a l'estudi dels models matemàtics per a la lògica de la vaguetat (p. 60)
Gaspar Mayor Forteza
PDF
 
Dues cançons populars menorquines per a infants (p. 61-64)
Baltasar Bibiloni
PDF
 
Si no fos (p. 65)
Jaume Santandreu
PDF
 
El cap voltor (conte per a al·lots) (p. 66-67)
Toni Claret
PDF
 
Índex alfabètic d'articles apareguts a Maina (p. 70-74)
María del Carmen Fernández Bennássar
PDF