Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
Vol. 2 (2015) Catálogo de ejemplos lulianos Resum   PDF
Xavier Bonillo
 
Vol. 3 (2016) Dante en la cultura catalana a l’entorn del Casal de Barcelona (1381-1410/12) Resum   PDF
Francesc J. Gómez
 
Vol. 3 (2016) Dos inscripciones sobre la fundación de Lara y una sobre sus siete infantes, con un análisis evolutivo de su iglesia parroquial Resum   PDF
Esteras José Ángel, Josemi Lorenzo, Alberto Montaner
 
Vol. 4 Dossier: Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica Resum   PDF
Lluís Cifuentes
 
Vol. 4 El arte de poesía castellana. Desde el pensamiento poético de Encina hacia una colección digital de tratados poéticos Resum   PDF
Clara Isabel Martínez Cantón
 
Vol. 2 (2015) El frau de l’alquimista a l’infern dantesc de Joan Pasqual i en la tradició medieval Resum   PDF
Francesc J. Gómez
 
Vol. 4 El lèxic tècnic a la traducció catalana de l’Opus agriculturae de Pal·ladi: una aproximació als llibres de 'grammàtica' i 'medicina' Resum   PDF
Raimon Sebastian Torres
 
Vol. 4 El Llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura Resum   PDF
Lluís Gimeno Betí
 
Vol. 4 Errors d’edició: dels manuscrits als diccionaris. Exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan) Resum   PDF
Antònia Carré
 
Vol. 1 (2014) Joan Roís de Corella, la seua vida i el seu entorn: noves dades per a la història de la cultura en la València del segle xv Resum   PDF
Jaume J. Chiner Gimeno
 
Vol. 3 (2016) Joan Roís de Corella, Lamentació de Mirra, de Narciso, de Píramus i Tisbe: edizione critica Resum   PDF
Annamaria Annicchiarico
 
Vol. 1 (2014) La iconografía en la era digital: hacia una heurística para el estudio del contenido de las imágenes medievales Resum   PDF
Begoña Cayuela
 
Vol. 4 L’aportació del Gazophylacium catalano-latinum, de Joan Lacavalleria, a la terminologia catalana Resum   PDF
Pere Montalat
 
Vol. 4 Learning from the Past: The Women Writers Project and Thirty Years of Humanities Text Encoding Resum   PDF
Sarah Connell, Julia Flanders, Nicole Infanta Keller, Elizabeth Polcha, William Reed Quinn
 
Vol. 2 (2015) Les "Razos de trobar" de Ramon Vidal: una gramàtica per al cant Resum   PDF
Anton Maria Espadaler
 
Vol. 3 (2016) María de Fonseca (c. 1486-1521) and the Marquis of Zenete (1473-1523): Aristocratic Rebels and Patrons of Renaissance Culture Resum   PDF
Roger Boase
 
Vol. 1 (2014) Oltre la ricerca del Graal, il divenire del mito Resum   PDF
Alberto Castaldini
 
Vol. 1 (2014) Protocolo técnico para la fotografía de fuentes filológicas primarias Resum   PDF
Ricardo Guixà, Alberto Montaner
 
Vol. 3 (2016) Representació gràfica i ècfrasi en l’obra de Ramon Llull Resum   PDF
Anthony Bonner, Albert Soler
 
Vol. 2 (2015) The fifteenth-century Catalan translation of the French "Danse macabre": A critical edition and English translation, from manuscript Miscel·lània 26, Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona Resum   PDF
Alina Zvonareva
 
Vol. 2 (2015) Transcribing the "Estoria de Espanna" using crowdsourcing: Strategies and aspirations Resum   PDF
Polly Duxfield
 
Vol. 1 (2014) Vashti and the Golden legend: A pagan queen turns saint? Resum   PDF
Lisa Shugert Bebevino
 
1 - 22 de 22 elements