Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Llengua i joves. Anàlisi de les variables lingüístiques de l'"Enquesta a la joventut de Catalunya 2012"

Joan Solé, Anna Torrijos, Pau Serracant

Resum


En aquest article s'exposen els resultats de les set preguntes de l'"Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) 2012" que fan referència a les qüestions lingüístiques: llengua inicial, llengua habitual i llengua d'ús en cinc àmbits diferents (amb els amics, a l'institut, a la universitat o a la feina, amb la parella, amb els fills i amb algú que no coneixes). Aquesta fotografia estàtica es complementa amb tres elements dinàmics. En primer lloc, es comparen els resultats de l'EJC 2012 amb els de l'EJC 2007 per aproximar-se a l'impacte dels canvis demogràfics i contextuals en la pràctica lingüística. En segon lloc, s'analitzen els canvis en els usos lingüístics amb la intenció de saber quins contextos faciliten el manteniment o el canvi de la llengua en els usos. Finalment, s'adopta, sempre que ha estat possible, una perspectiva transicional amb l'objectiu d'obtenir pistes sobre la interacció entre la trajectòria lingüística de la persona jove (el camí que va de la llengua inicial a la llengua habitual) i les altres trajectòries que caracteritzen l'etapa juvenil (educativa, laboral i d'emancipació).

Text complet: PDF