Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El nord-occidental a la ficció de TV3

Laura Ferrer Huch

Resum


La televisió pública catalana es va crear amb la intenció de normalitzar el català en l'àmbit televisiu i de crear un espai audiovisual comú a tots els territoris catalanoparlants. Es va construir un model de llengua, però basat únicament en l'estàndard en modalitat central. És cert que l'estàndard nord-
occidental ha aconseguit fer acte de presència a TVC, però en un percentatge molt inferior. Tenint en compte aquest estat de la qüestió, hem volgut estudiar què ocorre amb el col·loquial mediatitzat, la varietat que s'usa majoritàriament als mitjans de comunicació. El present estudi, doncs, pretén determinar quina és la presència del col·loquial mediatitzat nord-occidental a la ficció de TV3 i, sobretot, quin tractament se'n fa per poder, finalment, assenya-
lar quin és el model de llengua nord-occidental emprat. Per a aquest objectiu, s'analitza la llengua utilitzada a les dues úniques sèries televisives de producció pròpia que es desenvolupen en territori nord-occidental (Lo Cartanyà i Gran Nord) i que, per tant, difonen un model de llengua nord-occidental, basat en el lleidatà i en el pallarès, respectivament. Com veurem, sembla que hi ha hagut una evolució en l'ús del col·loquial mediatitzat nord-occiden-
tal des de l'any 2005, en què va aparèixer la primera producció en nord-
occidental, fins a l'actualitat, però encara hi ha molts prejudicis que, mitjançant la introducció a TV3 de sèries en diversos dialectes i, per tant, normalitzant la seva presència en el panorama televisiu català, ajudaríem a pal·liar.

Text complet: Text complet