Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Multimodalitat i comprensió auditiva: prova i aplicació de materials de classe

Elena Domínguez Romero, Carmen Maíz Arévalo

Resum


La multimodalitat ha estat objecte d’un interès creixent en les darreres dècades. Per això l’anàlisi multimodal ha arribat a ampliar el seu objecte de recerca fins al terreny de l’ensenyament i aprenentatge de llengües, en allò que ara s’anomena multimodalitat aplicada. El nostre article tracta de ser una contribució en aquest àmbit, i amb aquesta finalitat, se centra en la funció que té la multimodalitat en la comprensió auditiva tot tenint en compte tres aspectes clau: el tractament del valor de la informació, la rellevància i la delimitació. Per comprovar fins a quin punt la multimodalitat pot influir en la comprensió dels alumnes, vam distribuir a un grup d’estudiants universitaris de nivell First Certificate dues versions de deu activitats de comprensió auditiva. Després d’analitzar-les, eixes activitats van ser processades amb Photoshop per tal de millorar o empobrir l’input multimodal dels alumnes, als quals es va demanar després que completaren cadascuna de les dues versions. Els resultats demostren que, en general, la multimodalitat influeix a l’hora de dificultar o facilitar la comprensió auditiva.

Text complet: PDF (English)