Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Parlar una llengua més: Les estades a l'estranger poden marcar la diferència?

María Juan-Garau

Resum


El present article pretén oferir una visió general de l'adquisició d'habilitats conversacionals en un context donat d'aprenentatge per a l'adquisició de segones llengües (ASL), en aquest cas, l’estada a l'estranger (de l'anglès study abroad, SA), per tal de confirmar si estudiar a l'estranger pot marcar la diferència, com sovint es pensa, i, si és així, en quines condicions.La Secció 1 descriurà el context d'estada a l'estranger i analitzarà com pot afectar l'habilitat oral, tenint en compte que ofereix als aprenents oportunitats perquè estiguin en contacte amb la llengua d'arribada i la practiquin. La Secció 2 se centrarà en els beneficis lingüístics específics en el domini oral que poden augmentar en aquest context d'aprenentatge. En aquest sentit, presentarem una descripció general de resultats empírics d'investigació amb especial atenció als projectes d'investigació SALA (estudiar a l'estranger i adquisició de llengües, de l’anglès study abroad and language acquisition) i COLE (context, contacte i nivell de competència, de l’anglès context, contact and competence level). La Secció 3 es concentrarà en les variables individuals que poden afectar el desenvolupament oral a l'estranger en combinació amb variables externes com ara les condicions del programa d'estudi. Finalment, la Secció 4 oferirà un resum de les principals idees presentades i aportarà algunes conclusions.

Text complet: PDF (English)