Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER): Un marc europeu per al desenvolupament de la parla de les llengües estrangeres?

Bettina Beinhoff

Resum


Aquest article estudia la representació del desenvolupament de la parla i les destreses especialment perceptives en les descripcions de nivell del MCER. Les seccions del MCER relacionades amb la parla i les descripcions relacionades amb el llenguatge són imprecises i cap de les hipòtesis que s’hi presenten (com ara la suposada progressió lineal entre nivells) s’han contrastat suficientment. Aquest article presenta un estudi exploratori sobre la percepció de la parla en els aprenents de llengües a diferents nivells de domini i amb llengües maternes (L1) diferents (espanyol i alemany). L’estudi es basa en les transcripcions de relats curts, i investiga el tipus d’influència que el nivell de domini de la segona llengua (en aquest cas l’anglés) dels oients i el coneixement de la L1 tenen en com es percep la intel·ligibilitat. Els resultats mostren que el nivell de domini i el coneixement de la L1 influeixen en la intel·ligibilitat (malgrat que no com s’esperava) i confirmen parcialment la idea d’una progressió lineal tal i com es proposa al MCER.

Text complet: PDF (English)