Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Mesurament de l’impacte de l’AICLE en les habilitats lingüístiques: una aproximació basada en el MCER per a l’educació superior

Antonio Jimenez-Munoz

Resum


Els defensors de l’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres) han exalçat les virtuts d’aquesta aproximació per potenciar tant el contingut com la llengua. Malgrat tot, la implantació generalitzada i variada de l’AMI (anglès com a mitjà d’instrucció) en les universitats de tot el món ha portat a molts professors a qüestionar aquestes afirmacions. Aquest article presenta un model basat en el MCER (Marc europeu comú de referència per a les llengües) per mesurar l’impacte de l’AMI en el nivell terciari, amb l’objectiu de proporcionar més proves del progrés fet en l’aprenentatge de llengües en mòduls impartits en una llengua estrangera. Mitjançant l’ús de qüestionaris basats en els descriptors del MCERL revisats i refinats per l’EAQUALS (Associació europea per a la qualitat dels serveis lingüístics), els estudiants responen una enquesta d’autoavaluació inicial sobre el seu origen i les seues habilitats lingüístiques, que es controla amb un qüestionari final centrat en com han percebut els seus avanços durant l’aprenentatge. Dissenyat des del començament amb el MCERL com a teló de fons, aquest mètode es pot computar fàcilment amb una avaluació objectiva per tal d’obtindre informació sobre el rendiment lingüístic dels estudiants en AICLE.

Text complet: PDF (English)