Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

‘Does everybody understand?’ Preguntes dels professors en disciplines en classes universitàries mediades en anglès: Estudi exploratori

Emma Dafouz Milne, Davinia Sánchez García

Resum


Aquest estudi a xicoteta escala tracta d’analitzar el paper de la llengua anglesa com a vehicle d’instrucció (AMI) en tres classes magistrals universitàries pertanyents a distintes disciplines acadèmiques. Tenint com a referència investigacions prèvies (Crawford-Camiciottoli 2004, Dafouz 2011, Dalton-Puffer 2007), aquesta anàlisi se centra en el discurs del professor i més concretament en les preguntes realitzades pel professor com a ferramentes bàsiques que articulen el discurs en l’aula i estratègies clau a l’hora de fomentar la interacció i la construcció de significats (Chang 2012, Sánchez García 2010). Les dades recopilades comprenen quatre hores d’ensenyament provinent de contextos educatius espanyols on l’anglés és la llengua vehicular i la majoria dels participants no són parlants natius de la dita llengua. Els resultats preliminars revelen que els “confirmation checks” i “display questions” solen ser els recursos més nombrosos i més utilitzats en l’aula. Al mateix temps, indiquen que el tipus de preguntes trobades presenten més punts en comú que diferències en comparar llur ús en diverses disciplines acadèmiques. Així mateix, podria afirmar-se que la formació del professorat seria necessària perquè aquest es beneficiara de tots els recursos discursius que tenen lloc en l’aula i així facilitar l’aprenentatge dels seus alumnes, tant en l’àmbit del contingut com de la llengua.

Text complet: PDF (English)