Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Experiència holística en l’aprenentatge integrat d’anglès i contingut especialitzat en graus d’enginyeria

Irina Argüelles Álvarez

Resum


Aquest treball presenta un curs d’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE), fonamentat en l’adopció d’un enfocament holístic per a l’ensenyament en la universitat. El nostre treball es centra en la interdependència de l’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües i l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i aprofundeix en l’aprenentatge de la llengua anglesa en el context dels estudis d’Enginyeria de Telecomunicacions. L’estudi presenta una anàlisi dels components que integren aquest enfocament i els relaciona amb l’ús de tecnologies en un context que hem descrit com a holístic, ja que també té com a objectiu el desenvolupament de competències genèriques. En segon lloc, es descriu un curs basat en projectes i desenvolupat des d’aquesta perspectiva holística, que vol servir d’exemple per a les accions que es suggereixen al llarg de la investigació, orientades a afavorir l’autonomia en l’aprenentatge i l’enfocament AICLE. Aquest enfocament proporciona un marc adequat i les condicions necessàries en el nostre context, una escola universitària d’enginyeria espanyola, per al desenvolupament d’una experiència en l’aprenentatge al llarg de la vida ja que, a més de la llengua i el contingut d’especialitat, incorpora l’aprenentatge de les habilitats i competències que requereixen els nous plans d’estudis dissenyats després de la declaració de Bolonya en 1999.

Text complet: PDF (English)