Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Variabilitat en l'adquisició de seqüències formulaiques de la L2: estudi dels factor lingüístics en l'ús i l'aprenentatge dels verbs frasals en parlants no natius

Rafael Alejo González

Resum


En aquest article, vaig a explorar l'adquisició dels verbs frasals (phrasal verbs, PVs) en els estudiants d’L2 des de la perspectiva proporcionada per un enfocament del llenguatge basat en l'ús. Això implica buscar esquemes minoritaris o específics d’un ítem, que en aquest cas s’identifica amb PVs reals utilitzats pels aprenents, juntament amb els esquemes sintàctics o semàntics més abstractes que sorgeixen de llur ús.

Tenint en compte la quantitat de treball que requereix aquest tipus d’anàlisi, em centre en l’ús de construccions verb-out fetes pels aprenents d'L2 dels PVs tal com es reflecteix en un corpus de llengua d’aprenents, és a dir, les subseccions d’espanyol, italià, suec, holandès, rus i búlgar de l’ICLE (1.287.517 paraules). Més concretament, analitze l’ús en l'L2 de PVs con out en diferents nivells d’especificitat i proporcione una explicació dels factors que influeixen en l’adquisició d’aquestes unitats lingüístiques. Els resultats obtinguts en l’anàlisi mostren que 1) en el nivell més baix de construcció, el nivell de les paraules i de les seves col·locacions, els aprenents infrautilitzen out, i que això es pot deure a la possibilitat d’utilitzar respostes curtes espontànies (és una forma breu amb molts significats); 2) que els PVs amb out, igual que altres seqüències formulaiques, mostren un esquema d’ús excessiu d’un menut nombre de verbs freqüents i un ús escàs de la resta; 3) que a un nivell morfosintàctic, els PVs amb out utilitzats pels aprenents de l’L2 són normalment estàtics, amb poca variabilitat tant en els temps verbals com en les estructures sintàctiques triades; i 4) que a nivell semàntic, els significats més freqüents i prototípics en el tipus de text analitzat, no necessàriament els usos literals, s’usen amb major freqüència pels parlants no natius. Amb tot, el mètode basat en l’ús adoptat ací, m’ha permès revelar la complexitat dels factors implicats en l’explicació de la dificultat que els aprenents de L2 tenen a l’hora d’adquirir verbs.

Text complet: PDF (English)