Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Verbs frasals transitius en l’adquisició i l’ús: visió des de la gramàtica de construccions

Beate Hampe

Resum


En aquest treball s'examina una sèrie d’aspectes que intervenen en la visió dels verbs frasals transitius com construccions verb-partícula-verb en el sentit del terme vist des de la gramàtica de construccions. Les dues plantilles d’ordre de les paraules Verb-Objecte-Partícula i Verb-Partícula-Objecte, com a construccions totalment esquemàtiques i diferents semàntica i pragmàticament (Gries 2003), es tracten com a membres de diferents xarxes de construcció, a saber, construccions transitives front a les de moviment causat, amb un enfocament en la segona. D'altra banda, les construccions d’ordre de paraules es distingeixen dels verbs sintagmàtics específics com “modismes formals”. S’argumenta que la noció de allostruction (Cappelle 2006) pot ser aplicada fructíferament només en el nivell intermedi d’aquest últim.

Els primers resultats d'un estudi de corpus amb dades de CHILDES (parts de Manchester, Fletcher), l'ICE-GB i parts del BNC es presenten per recolzar l'afirmació que els primers casos de verbs frasals transitius que mostren l'ordre de paraules Verb-Objecte-Partícula funcionen com a precursors (Diessel 2004) de realitzacions completes, més complexes lèxicament i sintàcticament de la construcció de moviment causat. D'una manera més exploratòria i per tant també preliminar, s'emprenen tres anàlisis de freqüència jeràrquiques configuratives per localitzar les constel·lacions de característiques seleccionades de verbs frasals transitius a través de diferents grups d'edat.

Text complet: PDF (English)