Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi dels trets semàntics del grup lèxic [(VERB) PREPOSICIÓ the SUBSTANTIU of]

Siaw-Fong Chung, F.Y. August Chao, Tien-Yu Lan, Yen-Yu Lin

Resum


Aquest article analitza vint-i-dues preposicions en dos grups lèxics diferents: [PREPOSICIÓ the SUBSTANTIU of] (at the point of, from the perspective of, etc.) i [VERB-PREPOSICIÓ the SUBSTANTIU of] (shouted above the noise of, suffering from the effects of, etc.), sent la única diferència que el primer no inclou el verb principal que sí apareix en el segon. Les cadenes de construccions van ser extretes del British National Corpus i els tipus de possibles verbs, preposicions i substantius van ser analitzats en cada possible combinació. L’article també descriu un experiment en el qual els tipus de substantius associats a cadascuna de les vint-i-dues preposicions van ser codificats manualment en funció dels seus trets semàntics. Finalment, un programa informàtic va ser aplicat per calcular el sentit compartit dels diferents VERBS i SUBSTANTIUS. Els resultats van mostrar que els substantius del paquet [(VERB) PREPOSICIÓ the SUBSTANTIU of], encara que podrien formar grups de significats, poden tenir un comportament diferent segons estiguen present o no els verbs.

Text complet: PDF (English)