Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La conceptualització estratègica d’in i out en els verbs preposicionals en anglès

Renata Geld, Ricardo Maldonado

Resum


L’objectiu principal d’aquest treball és descriure les estratègies de construcció conceptual que els parlants d’anglès com a segona llengua utilitzen en l’adquisició de verbs amb partícula. El terme “estratègies de construcció” suggereix ja una vessant teòrica d’aquest treball, i pressuposa dues qüestions bàsiques: 1) l’exploració de les estratègies mentals que operen en el processament i aprenentatge d’una segona llengua i 2) l’exploració de la construcció dinàmica i subjectiva del significat, pròpies de la capacitat humana de comprendre i representar una mateixa situació de maneres alternatives (Langacker 1987). Dit d’una altra manera, l’article es basa en dos paradigmes teòrics amb evidents punts en comú: l’estreta relació entre llenguatge i cognició, i la insistència en el caràcter individual i subjectiu de la construcció del significat. La finalitat és investigar si els usuaris d’anglès com a segona llengua són conscients de la naturalesa simbòlica del llenguatge quan es tracta de categories lingüístiques molt esquemàtiques. Partim de les hipòtesis que les estratègies de construcció mental d’in (dins) i out (fora) empleades pels parlants de la segona llengua són equiparables a les descripcions cognitives que fan els parlants natius d’anglès i que aquestes estratègies mostren l’existència d’una sèrie de trajectòries cognitives que van des de l’aspecte topològic cap a l’aspectual amb un alt nivell de motivació.  Ambdues hipòtesis han sigut confirmades per les dades d’aquesta investigació.


Text complet: PDF (English)