Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un model integrat de les expressions lingüístiques metafòriques i les seues implicacions per a la semàntica de les construccions verb-partícula

Ariadna Strugielska

Resum


L’objectiu d’aquest article és triple. En primer lloc, en línia amb les tendències actuals de la lingüística cognitiva, que orienten la recerca cap a la convergència, la integració i una perspectiva teòrica uniforme, els recents avenços en la recerca sobre expressions lingüístiques metafòriques (ELM) són analitzats en contraposició a les anàlisis de la semàntica de les construccions verb-partícula (CVP) per tal de demostrar que aquestes metodologies coincideixen tant en el tipus de preguntes plantejades com en el tipus de solucions proposades. Per tant, el segon objectiu d’aquest article és proposar un model d’anàlisi basada en exemplars que podria ser aplicat als perfils de significat d’ELM i CVP. Finalment, atès que els enfocaments previs sobre el llenguatge metafòric han reduït bastant el paper de les categories gramaticals de desambiguació del sentit, l’article té per objecte establir la funció de les CVP en els perfils de significat de les ELM.


Text complet: PDF (English)