Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

LSC– Llengua, societat i comunicació

ISSN electrònic: 1697-5928

LSC té el propòsit de fer de pont entre els fruits de la recerca universitària i la societat, i preveu contribuir a un coneixement aprofundit dels fenòmens sociolingüístics i comunicatius del país per facilitar un debat social informat i madur en una societat que és testimoni d’un procés accelerat de canvis de tot tipus.

2017: Núm.: 15 Monogràfic: La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones


Portada