Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Item: revista de biblioteconomia i documentació

ISSN electrònic: 1699-521X

ISSN paper: 0214-0349

Item és un mitjà d'expressió, d'informació i de formació permanent per a tots els col·legiats i subscriptors. El seu àmbit temàtic és la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d'obtenció, anàlisi i de difusió de la informació enregistrada en documents en qualsevol suport, i en qualsevol àmbit del coneixement. La Biblioteconomia, la Documentació i l'Arxivística són les disciplines més afins.

Item publica treballs originals que recullen anàlisis, recerques i experiències sobre qualsevol aspecte relacionat amb les tasques, els serveis, els centres i els equipaments documentals, a més de contribucions descriptives i informatives sobre centres i recursos.


2017: Núm.: 63


Portada