Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

A destacar


Resum


S’inicia l’article amb una breu introducció que serveix per contextualitzar-lo, per presentar els objectius, així com per indicar les condicions d’inclusió de les fonts d’informació. A continuació, es descriuen i es comenten una sèrie de recursos web d’informació sobre biblioteques i arquitectura, analitzant-ne diferents aspectes i les seves princi-pals característiques; es descriuen portals, blogs, pàgines d’institucions especialitzades, agendes d’inauguracions, revistes i bases de dades de fotografies. Es tanca l’article amb unes conclusions que es desprenen de l’anàlisi de les fonts descrites.

Text complet: PDF