Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El muntatge de biblioteques noves: dues experiències de biblioteca pública

Mario Aguilera

Resum


Amb esperit de crítica constructiva i fruit de dues experiències en el muntatge de noves biblioteques, es descriuen situacions, activitats i aspectes vinculats a l'arquitectura de les biblioteques públiques en procés d'instal·lació.
S'esmenten quins són els agents implicats en el muntatge d'una biblioteca nova, quines són les funcions i responsabilitats de cadascú d'ells i quines són les formes de comunicació entre si.
Es fa menció especial al paper que desenvolupa la direcció de la biblioteca com agent implicat, quins són els seus àmbits d'actuació i quin nivell de participació li correspon.
La feina no finalitza quan s'inaugura la biblioteca. Coneixerem quines són les activitats posteriors que cal realitzar.


Text complet: PDF