Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sala de llum i construccions

Joana Piris Llufriu, Joana Majó Basomba, Margarita Moll Capella, Catalina Moll Castán

Resum


L’article descriu un projecte d’innovació pedagògica dirigit a alumnes d’Educació Infantil del
CEIP Pere Casasnovas de Ciutadella de Menorca. Es comenta que els nens estan pressionats
a créixer i a madurar cada vegada més aviat ja que s’anteposen els continguts del currículum
front a exercicis que desenvolupin l’emotivitat, la relació amb els altres i l’autoestima. La
proposta pedagògica es concreta en la definició de quatre espais-ambients diferents en els
quals s’agrupen nins de diferents edats. Amb aquestes activitats es pretén enriquir les relacions
entre grups d’alumnes i els seus mestres; desencadenar dinàmiques de pensament,
simbolisme i creació; afavorir la motricitat dels nens; adquirir autoconfiança; fomentar el treball
en equip, etc. Els resultats d’aquestes activitats denoten que els nens aprenen a observar,
actuar, preveure el resultat de la seva acció, sentir els límits de les seves possibilitats i
modificar les accions. Es conclou que, gràcies a aquest canvi metodològic, els nens s’impliquen
en el seu paper col·laboratiu; augmenten la concentració en el treball, i sincronitzen l’acció
motriu i mental. No obstant això, es detecta certa aversió cap a les propostes més obertes i
s’evidencien espais que, en un moment determinat, no són tan utilitzats com la resta. Aquest fet
dóna lloc a una valoració i posterior replantejament de l’activitat.

Text complet: PDF