Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Utilització de les TIC a l’educació infantil

Dolors Pons Borràs, Catalina Serra Cardona, M. Àngels Febrer Torres, Àngels Pons Sans

Resum


Es descriu una proposta pedagògica per introduir l’ordinador en el currículum de l’educació
infantil. La metodologia duta a terme segueix un procés globalitzador fonamentat en principis
d’aprenentatge significatiu. S’estudiaren els coneixements previs dels alumnes i es realitzà un
plantejament de la tasca atenent les necessitats individuals de cada nen i nena. Es conclou que
les TIC han estat elements mediadors a l’hora de treballar aspectes com l’aprenentatge de les
matemàtiques, la lectoescriptura, la comunicació, l’escriptura i el desenvolupament del
llenguatge oral.

Text complet: PDF