Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El nostre protagonista

Antònia Torres Canet, M. Luisa Alemany Garrido

Resum


L’article descriu una proposta pedagògica adreçada a alumnes d’educació infantil d’entre 3 i 5
anys. Aquesta unitat de programació pretén abordar l’educació de les habilitats i capacitats per
al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels nins. El canvi consisteix a
fomentar la comunicació entre els companys de classe i llurs respectives famílies. Es pretén
afavorir la relació família-escola, compartir vincles afectius familiars amb companys i mestres,
adquirir seguretat emocional i afectiva, exposar objectes personals, augmentar capacitats
auditives i de concentració, etc. La metodologia de treball consisteix que cada alumne porta en
un petit maletí objectes personals (fotografies, roba, joguines, etc.) i explica a la resta de
companys aspectes relacionats amb el seu entorn familiar. En sessions posteriors, els nins
vénen acompanyats per familiars, els quals s’encarreguen de comentar fotografies i parlar de la
història personal del petit. Com a activitats complementàries a la unitat, es desenvolupen
aquelles relacionades amb la lectoescriptura, el dibuix i l’expressió oral.

Text complet: PDF